Frequently Asked Questions

Een vertaler... waarom?

Een taal vlot kunnen spreken betekent niet dat u in staat bent om een boodschap van de ene taal naar de andere te kunnen vertalen. Op dezelfde manier kunnen vertaalsoftwares handig zijn om enkele woorden te vertalen maar ze zijn niet 100% betrouwbaar. Vertalen is een echt beroep dat specifieke bevoegdheden verreist.

Vertaler, tolk... wat is het verschil?

Beide beroepen berusten op de beheersing van één of meerdere vreemde talen. Het gaat toch over twee verschillende vakken die aparte bevoegdheden gebruiken. Inderdaad, een vertaler brengt, schriftelijk, een geschreven tekst naar een andere taal over. Een tolk geeft, mondeling, een gesproken boodschap, in een andere taal weer.

Kan een vertaler ALLES vertalen?

Om een tekst te kunnen vertalen, moet de vertaler het gebied goed kennen. Vertaling is een uitgebreide sector (juridisch, technisch, medisch, literair, enz.) en het is onmogelijk alle sectoren te beheersen. Het is de reden waaarom een vertaler vaak sectoren kiest die hij goed kent of graag vertaalt. Het is de enige manier om zijn klanten een kwaliteitsvolle service te kunnen aanbieden.

Vertaalt u... in alle talen?

Mensen begrijpen niet altijd waarom een vertaler alleen naar zijn moedertaal vertaalt. Een vreemde taal goed kennen betekent niet dat je alle nuances en specificiteiten van die taal goed beheerst. Inderdaad een taal is niet alleen een paar woorden maar ook een cultuur. Het is onmogelijk een vreemde taal zo goed als zijn moedertaal te beheersen.

Proeflezing, revisie... wat is het verschil?

Proelezing bedoelt een tekst herlezen en verbeteren i.v.m. grammatica, spelling en stijl. De tekst kan een vertaalde als een niet-vertaalde tekst zijn. In het geval van een vertaling, is de originele tekst niet noodzakelijk voor de proeflezing.

Een tekst reviseren bedoelt dat de vertaalde tekst woord per woord gecontroleerd wordt met de brontekst. De eventuele (vertaal)fouten worden verbeterd.

Een vertaling... hoeveel kost het?

Sommige vertalers berekenen per lijn maar het is meestal per woord. De prijzen hangen van verschillende factoren af: de taal, de moeilijkheid en de deadline van de vertaling.