"Een vertaler is iemand die uit vijf equivalenten het zesde kiest." (Gerard Reve)

Diensten


Vertaling

Misschien zoekt u iemand om uw document (van het Nederlands of het Engels) in het Frans te vertalen? 

Zoekt u iemand die betrouwbaar, stipt, beschikbaar en aandachtig is?


Proeflezing

Misschien wilt u een vertaling naar het Frans laten nalezen om te garanderen dat die geen fouten bevat?

U hebt een tekst, folder, website, enz. in het Frans opgesteld maar u weet niet of de zinsbouw, spelling, woordkeuze correct zijn?